BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Hãy chơi Xổ số bằng lý trí và đánh bằng tâm huyết của mình. Bạn chỉ Thành công khi chọn cho mình được một địa chỉ Soi Cầu Uy Tín nếu không rủi ro luôn rình rập bạn bất kỳ lúc nào.

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn 1OO% cam kết lãi lớn!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-04-21
21-04-21Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
203
20-04-21Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 92
Trượt64
19-04-21TT Huế: 37,
Phú Yên: 92
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
251
18-04-21Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
238
17-04-21Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
113
16-04-21Gia Lai: 53,
Ninh Thuận: 31
Trượt264
15-04-21Bình Định: 44,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
139
14-04-21Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng299
13-04-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 98
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
124
12-04-21TT Huế: 21,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
209
11-04-21Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 03
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
317
10-04-21Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 78
Trúng Đắc Nông286
09-04-21Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 56
Trượt168
08-04-21Bình Định: 86,
Quảng Trị: 14,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
219
07-04-21Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
78
06-04-21Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 16
Trượt33
05-04-21TT Huế: 77,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
180
04-04-21Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 15
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
21
03-04-21Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
223
02-04-21Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
295
01-04-21Bình Định: 70,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
122
31-03-21Đà Nẵng: 98,
Khánh Hòa: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
315
30-03-21Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 46
Trúng Quảng Nam112
29-03-21TT Huế: 11,
Phú Yên: 83
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
324
28-03-21Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
178
27-03-21Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
154
26-03-21Gia Lai: 53,
Ninh Thuận: 25
Trúng Ninh Thuận235
25-03-21Bình Định: 16,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 77
Trượt237
24-03-21Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
250
23-03-21Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 60
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
160
22-03-21TT Huế: 66,
Phú Yên: 12
Trúng Phú Yên198
21-03-21Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 31
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
145
20-03-21Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
207
19-03-21Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 12
Trúng Ninh Thuận314
18-03-21Bình Định: 16,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 36
Trúng Bình Định265
17-03-21Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 79
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
105
16-03-21Đắc Lắc: 98,
Quảng Nam: 14
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
250
15-03-21TT Huế: 13,
Phú Yên: 14
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
334
14-03-21Kon Tum: 27,
Khánh Hòa: 88
Trúng Kon Tum294
13-03-21Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 26,
Đắc Nông: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
198
12-03-21Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 25
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
203
11-03-21Bình Định: 60,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 29
Trượt172
10-03-21Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 75
Trúng Khánh Hòa289
09-03-21Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
305
08-03-21TT Huế: 98,
Phú Yên: 09
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
190
07-03-21Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 21
Trượt302
06-03-21Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
94
05-03-21Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 54
Trúng Ninh Thuận306
04-03-21Bình Định: 78,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 37
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
262
03-03-21Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 99
Trượt235
02-03-21Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 17
Trúng Đắc Lắc338
01-03-21TT Huế: 86,
Phú Yên: 23
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
45
28-02-21Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 67
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
147
27-02-21Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 84,
Đắc Nông: 88
Trúng Đà Nẵng299
26-02-21Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 93
Trúng Gia Lai134
25-02-21Bình Định: 18,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
249
24-02-21Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
112
23-02-21Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 71
Trượt152
22-02-21TT Huế: 20,
Phú Yên: 39
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
112
21-02-21Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 53
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
177
20-02-21Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 29
Trúng Quảng Ngãi213
19-02-21Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
265
18-02-21Bình Định: 55,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
151
17-02-21Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 98
Trượt60
16-02-21Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 80
Trượt276
15-02-21TT Huế: 82,
Phú Yên: 18
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
288
11-02-21Bình Định: 00,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 79
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
184
10-02-21Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
196
09-02-21Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 50
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
130
08-02-21TT Huế: 24,
Phú Yên: 25
Trượt117
07-02-21Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 34
Trúng Khánh Hòa144
06-02-21Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
190
05-02-21Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 01
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
303
04-02-21Bình Định: 46,
Quảng Trị: 32,
Quảng Bình: 15
Trúng Quảng Bình229
03-02-21Đà Nẵng: 75,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
300
02-02-21Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 30
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
183
01-02-21TT Huế: 84,
Phú Yên: 72
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
256
31-01-21Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 78
Trượt208
30-01-21Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
186
29-01-21Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 46
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
147
28-01-21Bình Định: 54,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
119
27-01-21Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 44
Trượt61
26-01-21Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 89
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
147
25-01-21TT Huế: 24,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
222
24-01-21Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
186
23-01-21Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 23,
Đắc Nông: 73
Trúng Quảng Ngãi128
22-01-21Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 38
Trượt190