Ba càng 2 số mb chuẩn nhất

Hãy là nhà đầu tư thông thái với các dịch vụ chốt số cao cấp hàng đầu từ chotso.top, cơ hội trúng lớn dành cho tất cả mọi người, mang lại uy tín và đưa bạn đến thành công là nhiệm vụ của chúng tôi, hãy lấy số thường xuyên để có một Kết Quả như bạn mong muốn nhé!

Ba càng 2 số mb chuẩn nhất: 1.000.000đ

Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,9%
 Anh em sẽ nhận số từ 08h18h hàng ngày
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ hiện ra
Hỗ trợ thẻ nạp: Viettel,VinaPhone
Tư vấn số chuẩn miền bắc a/e CHÁT với admin nhé!

Cặp 3 Càng Siêu Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
20-10-20157,304Trúng 157128
19-10-20225,883Trúng 225168
18-10-20347,498Trượt173
17-10-20172,948Trượt166
16-10-20642,393Trượt128
15-10-20011,374Trượt110
14-10-20648,806Trượt109
13-10-20266,813Trúng 266146
12-10-20340,280Trượt189
11-10-20094,280Trúng 094153
10-10-20906,960Trượt115
09-10-20835,874Trượt168
08-10-20726,459Trúng 726115
07-10-20665,593Trúng 665113
06-10-20636,332Trượt100
05-10-20050,462Trượt119
04-10-20227,956Trượt191
03-10-20204,182Trượt134
02-10-20600,254Trúng 600168
01-10-20418,000Trúng 418118
30-09-20643,618Trượt180
29-09-20034,134Trượt178
28-09-20331,225Trúng 331176
27-09-20103,752Trượt149
26-09-20697,498Trượt106
25-09-20098,798Trượt190
24-09-20221,806Trượt126
23-09-20779,637Trượt155
22-09-20509,480Trượt170
21-09-20995,926Trượt105
20-09-20042,040Trúng 042113
19-09-20004,599Trúng 004168
18-09-20862,789Trượt108
17-09-20170,949Trúng 170122
16-09-20582,247Trúng 582139
15-09-20480,042Trượt168
14-09-20356,009Trượt146
13-09-20463,446Trúng 463129
12-09-20524,344Trượt198
11-09-20349,391Trượt183
10-09-20320,901Trúng 320134
09-09-20189,187Trượt128
08-09-20022,781Trúng 022155
07-09-20853,851Trúng 853146
06-09-20395,078Trượt129
05-09-20520,076Trượt140
04-09-20580,405Trúng 580142
03-09-20092,828Trượt184
02-09-20541,413Trượt183
01-09-20881,710Trượt122
31-08-20405,896Trượt159
30-08-20783,728Trúng 783100
29-08-20980,073Trượt154
28-08-20448,531Trúng 448132
27-08-20312,952Trượt137
26-08-20464,550Trượt119
25-08-20658,146Trượt126
24-08-20033,385Trượt174
23-08-20096,793Trượt148
22-08-20068,714Trượt186
21-08-20454,155Trúng 454112
20-08-20289,497Trượt187
19-08-20280,138Trượt161
18-08-20437,528Trúng 437192
17-08-20926,667Trượt195
16-08-20060,859Trượt183
15-08-20383,917Trượt180
14-08-20628,688Trượt139
13-08-20415,238Trượt153
12-08-20101,237Trượt156
11-08-20128,431Trúng 128157
10-08-20628,047Trúng 628186
09-08-20306,632Trượt155
08-08-20662,186Trượt113
07-08-20614,143Trúng 614159
06-08-20375,403Trúng 375157
05-08-20781,311Trượt145
04-08-20652,763Trượt153
03-08-20549,748Trượt105
02-08-20550,028Trượt186
01-08-20885,920Trượt113
31-07-20362,227Trúng 362179
30-07-20563,983Trúng 563185
29-07-20717,692Trúng 717188
28-07-20382,234Trúng 382122
27-07-20931,523Trúng 931167
26-07-20374,203Trượt178
25-07-20028,374Trượt171
24-07-20283,024Trượt117
23-07-20592,965Trúng 592168
22-07-20909,240Trượt175
21-07-20088,190Trúng 088139
20-07-20145,718Trượt122
19-07-20007,550Trượt141
18-07-20009,977Trượt173
17-07-20326,043Trượt193
16-07-20477,019Trượt185
15-07-20102,769Trúng 102103
14-07-20586,797Trượt168
13-07-20027,922Trượt169
12-07-20890,588Trúng 890118
11-07-20057,048Trượt140
10-07-20856,732Trượt140
09-07-20091,882Trúng 091165
08-07-20783,661Trúng 783167
07-07-20343,629Trượt113
06-07-20747,307Trượt184
05-07-20070,124Trúng 070181
04-07-20775,581Trúng 775165
03-07-20827,957Trúng 827197
02-07-20648,254Trượt103
01-07-20498,794Trượt102
30-06-20832,183Trượt129
29-06-20587,146Trượt124
28-06-20923,954Trượt124
27-06-20236,027Trúng 236136
26-06-20316,900Trúng 316133
25-06-20513,761Trượt152
24-06-20610,227Trúng 610155
23-06-20062,050Trúng 062198
22-06-20533,537Trượt148
21-06-20793,970Trượt114
20-06-20969,257Trúng 969112
19-06-20466,730Trượt172
18-06-20692,925Trượt194
17-06-20501,637Trượt151
16-06-20962,700Trúng 962164
15-06-20258,982Trượt147
14-06-20374,675Trúng 374124
13-06-20518,452Trượt151
12-06-20258,417Trượt166
11-06-20322,470Trượt103
10-06-20431,629Trượt157
09-06-20570,873Trúng 570176
08-06-20267,172Trượt109
07-06-20116,186Trượt109
06-06-20932,363Trúng 932121
05-06-20018,369Trượt185
04-06-20745,576Trượt134
03-06-20500,521Trúng 500190
02-06-20222,130Trúng 222115
01-06-20068,175Trượt147
31-05-20503,531Trượt141
30-05-20003,621Trượt196
29-05-20769,227Trượt162
28-05-20724,444Trượt195
27-05-20842,980Trượt159
26-05-20545,254Trượt184
25-05-20720,209Trượt194
24-05-20779,992Trúng 779120
23-05-20991,169Trúng 991184
22-05-20298,568Trúng 298164
21-05-20054,220Trượt125
20-05-20265,090Trúng 265186
19-05-20685,430Trượt103
18-05-20554,132Trúng 554110
17-05-20309,674Trượt151
16-05-20146,036Trúng 146137
15-05-20795,666Trúng 795145
14-05-20132,193Trượt113
13-05-20795,929Trúng 795148
12-05-20733,338Trượt127
11-05-20758,083Trượt102
10-05-20765,697Trúng 765129
09-05-20770,619Trúng 770187
08-05-20635,518Trượt151
07-05-20382,544Trúng 382139
06-05-20844,278Trượt194
05-05-20396,154Trượt100
04-05-20799,946Trượt103
03-05-20348,873Trượt189
02-05-20078,940Trượt134
01-05-20166,110Trúng 166146