XÍU CHỦ 2 SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Chúng tôi cung dịch vụ cấp mất phí đồng nghĩa với tỷ lệ trúng rất cao. bạn mua số có thể hoàn tòan có thể đánh lớn đánh nhỏ theo ý mình. Cơ hội phát tài có 1-0-2 trao tay bạn vì vậy hãy chơi kiên trì để có một kết quả như mong muốn bạn nhé!

PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn 1OO% cam kết lãi lớn!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-04-21
21-04-21Đà Nẵng: 178,022,
Khánh Hòa: 634,254
Trúng 178 Đà Nẵng157
20-04-21Đắc Lắc: 794,294,
Quảng Nam: 599,343
Trượt208
19-04-21TT Huế: 605,987,
Phú Yên: 089,115
Trúng 605 TT Huế,
Trúng 089 Phú Yên
188
18-04-21Kon Tum: 030,680,
Khánh Hòa: 576,095
Trúng Kon Tum,
Trúng 576 Khánh Hòa
202
17-04-21Đà Nẵng: 891,733,
Quảng Ngãi: 363,223,
Đắc Nông: 060,481
Trúng 891 Đà Nẵng,
Trúng 363 Quảng Ngãi,
Trúng 060 Đắc Nông
163
16-04-21Gia Lai: 494,020,
Ninh Thuận: 447,561
Trượt212
15-04-21Bình Định: 250,144,
Quảng Trị: 407,180,
Quảng Bình: 144,806
Trúng 250 Bình Định,
Trúng 407 Quảng Trị,
Trúng 144 Quảng Bình
184
14-04-21Đà Nẵng: 435,275,
Khánh Hòa: 176,861
Trượt205
13-04-21Đắc Lắc: 450,385,
Quảng Nam: 400,012
Trúng 450 Đắc Lắc,
Trúng 400 Quảng Nam
273
12-04-21TT Huế: 591,211,
Phú Yên: 088,317
Trúng 088 Phú Yên177
11-04-21Kon Tum: 346,127,
Khánh Hòa: 634,595
Trượt202
10-04-21Đà Nẵng: 401,295,
Quảng Ngãi: 457,800,
Đắc Nông: 971,866
Trúng 401 Đà Nẵng,
Trúng 457 Quảng Ngãi,
Trúng 971 Đắc Nông
215
09-04-21Gia Lai: 106,081,
Ninh Thuận: 111,789
Trượt243
08-04-21Bình Định: 937,966,
Quảng Trị: 287,372,
Quảng Bình: 147,017
Trúng 287 Quảng Trị,
Trúng 147 Quảng Bình
168
07-04-21Đà Nẵng: 497,916,
Khánh Hòa: 653,112
Trúng 497 Đà Nẵng,
Trúng 653 Khánh Hòa
190
06-04-21Đắc Lắc: 473,198,
Quảng Nam: 198,959
Trượt173
05-04-21TT Huế: 735,300,
Phú Yên: 288,184
Trúng 735 TT Huế,
Trúng 288 Phú Yên
212
04-04-21Kon Tum: 829,747,
Khánh Hòa: 517,477
Trúng 829 Kon Tum,
Trúng 517 Khánh Hòa
255
03-04-21Đà Nẵng: 114,103,
Quảng Ngãi: 734,278,
Đắc Nông: 969,790
Trúng 969 Đắc Nông243
02-04-21Gia Lai: 209,050,
Ninh Thuận: 276,541
Trúng 209 Gia Lai,
Trúng 276 Ninh Thuận
190
01-04-21Bình Định: 662,848,
Quảng Trị: 349,216,
Quảng Bình: 954,255
Trúng 662 Bình Định,
Trúng 349 Quảng Trị,
Trúng 954 Quảng Bình
201
31-03-21Đà Nẵng: 725,563,
Khánh Hòa: 383,710
Trúng 725 Đà Nẵng,
Trúng 383 Khánh Hòa
214
30-03-21Đắc Lắc: 667,225,
Quảng Nam: 921,704
Trượt167
29-03-21TT Huế: 469,506,
Phú Yên: 828,029
Trúng 469 TT Huế257
28-03-21Kon Tum: 255,227,
Khánh Hòa: 368,408
Trúng 368 Khánh Hòa228
27-03-21Đà Nẵng: 369,780,
Quảng Ngãi: 589,999,
Đắc Nông: 677,484
Trúng 369 Đà Nẵng,
Trúng 589 Quảng Ngãi
195
26-03-21Gia Lai: 247,144,
Ninh Thuận: 321,099
Trúng 247 Gia Lai,
Trúng 321 Ninh Thuận
272
25-03-21Bình Định: 343,250,
Quảng Trị: 770,366,
Quảng Bình: 132,541
Trúng 343 Bình Định265
24-03-21Đà Nẵng: 113,122,
Khánh Hòa: 787,254
Trúng 113 Đà Nẵng183
23-03-21Đắc Lắc: 684,561,
Quảng Nam: 571,986
Trúng 684 Đắc Lắc,
Trúng 571 Quảng Nam
214
22-03-21TT Huế: 221,773,
Phú Yên: 781,325
Trượt154
21-03-21Kon Tum: 791,648,
Khánh Hòa: 122,447
Trúng 122 Khánh Hòa225
20-03-21Đà Nẵng: 544,831,
Quảng Ngãi: 966,232,
Đắc Nông: 671,257
Trúng 544 Đà Nẵng,
Trúng 966 Quảng Ngãi
169
19-03-21Gia Lai: 044,597,
Ninh Thuận: 517,441
Trúng 044 Gia Lai168
18-03-21Bình Định: 855,815,
Quảng Trị: 485,619,
Quảng Bình: 417,422
Trượt196
17-03-21Đà Nẵng: 423,253,
Khánh Hòa: 479,700
Trúng 423 Đà Nẵng,
Trúng 479 Khánh Hòa
237
16-03-21Đắc Lắc: 065,558,
Quảng Nam: 138,490
Trúng 065 Đắc Lắc,
Trúng 138 Quảng Nam
171
15-03-21TT Huế: 507,957,
Phú Yên: 463,555
Trúng 463 Phú Yên259
14-03-21Kon Tum: 988,731,
Khánh Hòa: 152,583
Trượt272
13-03-21Đà Nẵng: 857,071,
Quảng Ngãi: 599,558,
Đắc Nông: 453,845
Trúng 857 Đà Nẵng,
Trúng 599 Quảng Ngãi,
Trúng 453 Đắc Nông
200
12-03-21Gia Lai: 548,082,
Ninh Thuận: 710,841
Trúng 548 Gia Lai,
Trúng 710 Ninh Thuận
192
11-03-21Bình Định: 043,031,
Quảng Trị: 770,438,
Quảng Bình: 097,030
Trượt248
10-03-21Đà Nẵng: 082,136,
Khánh Hòa: 514,025
Trúng 082 Đà Nẵng,
Trúng 514 Khánh Hòa
221
09-03-21Đắc Lắc: 212,995,
Quảng Nam: 978,178
Trượt236
08-03-21TT Huế: 263,623,
Phú Yên: 529,961
Trúng 263 TT Huế,
Trúng 529 Phú Yên
213
07-03-21Kon Tum: 818,434,
Khánh Hòa: 759,387
Trượt217
06-03-21Đà Nẵng: 250,745,
Quảng Ngãi: 445,219,
Đắc Nông: 114,845
Trúng 250 Đà Nẵng,
Trúng 445 Quảng Ngãi,
Trúng 114 Đắc Nông
177
05-03-21Gia Lai: 592,286,
Ninh Thuận: 133,614
Trúng 592 Gia Lai,
Trúng 133 Ninh Thuận
218
04-03-21Bình Định: 984,378,
Quảng Trị: 594,842,
Quảng Bình: 815,211
Trúng 984 Bình Định,
Trúng 594 Quảng Trị,
Trúng 815 Quảng Bình
202
03-03-21Đà Nẵng: 023,171,
Khánh Hòa: 803,744
Trượt249
02-03-21Đắc Lắc: 014,620,
Quảng Nam: 867,993
Trúng 014 Đắc Lắc,
Trúng 867 Quảng Nam
211
01-03-21TT Huế: 286,328,
Phú Yên: 230,930
Trúng 286 TT Huế173
28-02-21Kon Tum: 759,226,
Khánh Hòa: 865,388
Trúng 759 Kon Tum,
Trúng 865 Khánh Hòa
133
27-02-21Đà Nẵng: 214,726,
Quảng Ngãi: 638,301,
Đắc Nông: 579,422
Trượt209
26-02-21Gia Lai: 972,597,
Ninh Thuận: 914,428
Trúng 972 Gia Lai,
Trúng 914 Ninh Thuận
219
25-02-21Bình Định: 021,284,
Quảng Trị: 149,179,
Quảng Bình: 928,479
Trúng 928 Quảng Bình195
24-02-21Đà Nẵng: 051,339,
Khánh Hòa: 273,335
Trúng 051 Đà Nẵng,
Trúng 273 Khánh Hòa
146
23-02-21Đắc Lắc: 302,754,
Quảng Nam: 434,416
Trượt232
22-02-21TT Huế: 420,436,
Phú Yên: 785,455
Trúng 420 TT Huế,
Trúng 785 Phú Yên
214
21-02-21Kon Tum: 615,017,
Khánh Hòa: 773,970
Trượt190
20-02-21Đà Nẵng: 019,718,
Quảng Ngãi: 416,264,
Đắc Nông: 548,447
Trượt273
19-02-21Gia Lai: 563,662,
Ninh Thuận: 872,200
Trúng 563 Gia Lai,
Trúng 872 Ninh Thuận
201
18-02-21Bình Định: 083,219,
Quảng Trị: 872,926,
Quảng Bình: 837,426
Trúng 083 Bình Định,
Trúng 872 Quảng Trị,
Trúng 837 Quảng Bình
216
17-02-21Đà Nẵng: 589,273,
Khánh Hòa: 650,400
Trúng 589 Đà Nẵng,
Trúng 650 Khánh Hòa
211
16-02-21Đắc Lắc: 437,219,
Quảng Nam: 149,943
Trượt272
15-02-21TT Huế: 223,832,
Phú Yên: 877,925
Trúng 223 TT Huế,
Trúng 877 Phú Yên
193
11-02-21Bình Định: 389,974,
Quảng Trị: 103,903,
Quảng Bình: 318,279
Trúng 389 Bình Định,
Trúng 103 Quảng Trị,
Trúng 318 Quảng Bình
258
10-02-21Đà Nẵng: 143,551,
Khánh Hòa: 181,920
Trúng 143 Đà Nẵng,
Trúng 181 Khánh Hòa
161
09-02-21Đắc Lắc: 832,844,
Quảng Nam: 173,484
Trúng 832 Đắc Lắc169
08-02-21TT Huế: 080,832,
Phú Yên: 058,482
Trượt224
07-02-21Kon Tum: 019,990,
Khánh Hòa: 057,417
Trúng 019 Kon Tum,
Trúng 057 Khánh Hòa
217
06-02-21Đà Nẵng: 102,801,
Quảng Ngãi: 260,738,
Đắc Nông: 837,827
Trúng 102 Đà Nẵng,
Trúng 260 Quảng Ngãi,
Trúng 837 Đắc Nông
201
05-02-21Gia Lai: 196,457,
Ninh Thuận: 898,176
Trúng 196 Gia Lai222
04-02-21Bình Định: 150,839,
Quảng Trị: 175,679,
Quảng Bình: 611,949
Trúng 839 Bình Định264
03-02-21Đà Nẵng: 263,852,
Khánh Hòa: 746,763
Trúng 263 Đà Nẵng,
Trúng 746 Khánh Hòa
206
02-02-21Đắc Lắc: 794,347,
Quảng Nam: 588,854
Trúng 794 Đắc Lắc,
Trúng 588 Quảng Nam
187
01-02-21TT Huế: 979,319,
Phú Yên: 841,179
Trúng 979 TT Huế,
Trúng 841 Phú Yên
238
31-01-21Kon Tum: 173,936,
Khánh Hòa: 284,938
Trượt271
30-01-21Đà Nẵng: 366,031,
Quảng Ngãi: 828,438,
Đắc Nông: 082,820
Trúng 082 Đắc Nông194
29-01-21Gia Lai: 780,550,
Ninh Thuận: 868,462
Trúng 780 Gia Lai,
Trúng 868 Ninh Thuận
216
28-01-21Bình Định: 039,788,
Quảng Trị: 495,909,
Quảng Bình: 458,488
Trúng 039 Bình Định,
Trúng 495 Quảng Trị,
Trúng 458 Quảng Bình
203
27-01-21Đà Nẵng: 698,248,
Khánh Hòa: 092,459
Trượt283
26-01-21Đắc Lắc: 113,899,
Quảng Nam: 189,331
Trúng 189 Quảng Nam161
25-01-21TT Huế: 954,882,
Phú Yên: 388,816
Trúng 954 TT Huế,
Trúng 388 Phú Yên
155
24-01-21Kon Tum: 748,513,
Khánh Hòa: 750,187
Trúng 748 Kon Tum,
Trúng 750 Khánh Hòa
204
23-01-21Đà Nẵng: 421,422,
Quảng Ngãi: 073,356,
Đắc Nông: 206,541
Trượt257
22-01-21Gia Lai: 209,819,
Ninh Thuận: 093,155
Trúng 209 Gia Lai,
Trúng 093 Ninh Thuận
275