XÍU CHỦ 2 SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Chúng tôi cung dịch vụ cấp mất phí đồng nghĩa với tỷ lệ trúng rất cao. bạn mua số có thể hoàn tòan có thể đánh lớn đánh nhỏ theo ý mình. Cơ hội phát tài có 1-0-2 trao tay bạn vì vậy hãy chơi kiên trì để có một kết quả như mong muốn bạn nhé!

PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn 1OO% cam kết lãi lớn!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
20-10-20Đắc Lắc: 980,424,
Quảng Nam: 439,067
Trúng 980 Đắc Lắc,
Trúng 439 Quảng Nam
154
19-10-20TT Huế: 636,150,
Phú Yên: 480,375
Trúng 636 TT Huế138
18-10-20Kon Tum: 098,194,
Khánh Hòa: 727,850
Trượt198
17-10-20Đà Nẵng: 080,927,
Quảng Ngãi: 954,703,
Đắc Nông: 427,994
Trúng 080 Đà Nẵng,
Trúng 954 Quảng Ngãi,
Trúng 427 Đắc Nông
235
16-10-20Gia Lai: 464,582,
Ninh Thuận: 744,572
Trượt222
15-10-20Bình Định: 327,957,
Quảng Trị: 046,242,
Quảng Bình: 319,326
Trúng 327 Bình Định,
Trúng 319 Quảng Bình
232
14-10-20Đà Nẵng: 287,194,
Khánh Hòa: 760,824
Trượt162
13-10-20Đắc Lắc: 236,217,
Quảng Nam: 645,160
Trúng 645 Quảng Nam170
12-10-20TT Huế: 904,393,
Phú Yên: 093,012
Trúng 904 TT Huế,
Trúng 093 Phú Yên
233
11-10-20Kon Tum: 739,480,
Khánh Hòa: 657,384
Trúng 739 Kon Tum,
Trúng 657 Khánh Hòa
209
10-10-20Đà Nẵng: 334,155,
Quảng Ngãi: 097,456,
Đắc Nông: 002,307
Trượt252
09-10-20Gia Lai: 595,022,
Ninh Thuận: 081,689
Trượt267
08-10-20Bình Định: 903,355,
Quảng Trị: 306,544,
Quảng Bình: 316,538
Trúng 903 Bình Định,
Trúng 306 Quảng Trị,
Trúng 316 Quảng Bình
206
07-10-20Đà Nẵng: 122,976,
Khánh Hòa: 688,493
Trúng 122 Đà Nẵng,
Trúng 688 Khánh Hòa
267
06-10-20Đắc Lắc: 979,170,
Quảng Nam: 135,916
Trượt246
05-10-20TT Huế: 857,701,
Phú Yên: 096,499
Trúng 096 Phú Yên270
04-10-20Kon Tum: 361,727,
Khánh Hòa: 614,450
Trượt156
03-10-20Đà Nẵng: 043,651,
Quảng Ngãi: 553,402,
Đắc Nông: 131,537
Trượt219
02-10-20Gia Lai: 299,227,
Ninh Thuận: 462,803
Trúng 299 Gia Lai,
Trúng 462 Ninh Thuận
286
01-10-20Bình Định: 648,633,
Quảng Trị: 172,697,
Quảng Bình: 813,155
Trúng 648 Bình Định,
Trúng 172 Quảng Trị
161
30-09-20Đà Nẵng: 853,841,
Khánh Hòa: 958,494
Trúng 958 Khánh Hòa220
29-09-20Đắc Lắc: 617,725,
Quảng Nam: 478,405
Trúng 617 Đắc Lắc,
Trúng 478 Quảng Nam
208
28-09-20TT Huế: 360,689,
Phú Yên: 236,307
Trúng 360 TT Huế,
Trúng 236 Phú Yên
164
27-09-20Kon Tum: 235,954,
Khánh Hòa: 197,816
Trượt160
26-09-20Đà Nẵng: 398,920,
Quảng Ngãi: 953,848,
Đắc Nông: 470,592
Trượt193
25-09-20Gia Lai: 496,976,
Ninh Thuận: 190,133
Trượt169
24-09-20Bình Định: 650,463,
Quảng Trị: 875,285,
Quảng Bình: 940,300
Trượt250
23-09-20Đà Nẵng: 734,586,
Khánh Hòa: 021,207
Trúng 734 Đà Nẵng,
Trúng 021 Khánh Hòa
234
22-09-20Đắc Lắc: 999,047,
Quảng Nam: 779,815
Trượt194
21-09-20TT Huế: 603,555,
Phú Yên: 018,856
Trúng 018 Phú Yên264
20-09-20Kon Tum: 965,787,
Khánh Hòa: 603,655
Trúng 965 Kon Tum,
Trúng 603 Khánh Hòa
255
19-09-20Đà Nẵng: 819,846,
Quảng Ngãi: 460,978,
Đắc Nông: 961,565
Trúng 460 Quảng Ngãi,
Trúng 961 Đắc Nông
237
18-09-20Gia Lai: 650,476,
Ninh Thuận: 349,009
Trượt279
17-09-20Bình Định: 411,976,
Quảng Trị: 400,853,
Quảng Bình: 095,395
Trúng 411 Bình Định,
Trúng 400 Quảng Trị
171
16-09-20Đà Nẵng: 011,410,
Khánh Hòa: 722,839
Trúng 011 Đà Nẵng225
15-09-20Đắc Lắc: 485,510,
Quảng Nam: 623,928
Trượt221
14-09-20Phú Yên: 361,274,
TT Huế: 132,975
Trúng 361 Phú Yên,
Trúng 132 TT Huế
252
13-09-20Kon Tum: 492,007,
Khánh Hòa: 297,113
Trúng 297 Khánh Hòa175
12-09-20Đà Nẵng: 202,609,
Quảng Ngãi: 602,610,
Đắc Nông: 514,816
Trượt201
11-09-20Gia Lai: 151,396,
Ninh Thuận: 076,543
Trúng 151 Gia Lai250
10-09-20Bình Định: 338,730,
Quảng Trị: 544,425,
Quảng Bình: 710,885
Trúng 710 Quảng Bình208
09-09-20Đà Nẵng: 640,448,
Khánh Hòa: 063,645
Trượt220
08-09-20Đắc Lắc: 406,059,
Quảng Nam: 929,374
Trúng 929 Quảng Nam221
07-09-20TT Huế: 129,491,
Phú Yên: 250,333
Trúng 129 TT Huế,
Trúng 250 Phú Yên
175
06-09-20Kon Tum: 281,627,
Khánh Hòa: 092,493
Trúng 281 Kon Tum,
Trúng 092 Khánh Hòa
222
05-09-20Đà Nẵng: 252,789,
Quảng Ngãi: 191,001,
Đắc Nông: 304,893
Trượt218
04-09-20Gia Lai: 973,656,
Ninh Thuận: 668,091
Trúng 973 Gia Lai,
Trúng 668 Ninh Thuận
288
03-09-20Bình Định: 515,085,
Quảng Trị: 255,522,
Quảng Bình: 678,597
Trượt185
02-09-20Đà Nẵng: 514,077,
Khánh Hòa: 932,022
Trúng 514 Đà Nẵng,
Trúng 932 Khánh Hòa
216
01-09-20Đắc Lắc: 079,188,
Quảng Nam: 884,042
Trượt227
31-08-20TT Huế: 012,826,
Phú Yên: 008,366
Trúng 012 TT Huế,
Trúng 008 Phú Yên
264
30-08-20Kon Tum: 270,731,
Khánh Hòa: 935,719
Trượt211
29-08-20Đà Nẵng: 794,941,
Quảng Ngãi: 179,342,
Đắc Nông: 279,939
Trúng 279 Đắc Nông218
28-08-20Gia Lai: 101,450,
Ninh Thuận: 392,244
Trượt198
27-08-20Bình Định: 979,942,
Quảng Trị: 045,353,
Quảng Bình: 723,192
Trượt199
26-08-20Đà Nẵng: 463,320,
Khánh Hòa: 531,541
Trượt223
25-08-20Đắc Lắc: 651,002,
Quảng Nam: 548,949
Trượt210
24-08-20TT Huế: 214,805,
Phú Yên: 040,307
Trúng 214 TT Huế,
Trúng 040 Phú Yên
259
23-08-20Kon Tum: 862,751,
Khánh Hòa: 997,954
Trúng 997 Khánh Hòa248
22-08-20Đà Nẵng: 602,201,
Quảng Ngãi: 691,016,
Đắc Nông: 063,358
Trượt211
21-08-20Gia Lai: 216,256,
Ninh Thuận: 461,934
Trượt234
20-08-20Bình Định: 663,096,
Quảng Trị: 471,852,
Quảng Bình: 600,154
Trượt225
19-08-20Đà Nẵng: 804,577,
Khánh Hòa: 005,374
Trượt169
18-08-20Đắc Lắc: 531,116,
Quảng Nam: 478,317
Trúng 531 Đắc Lắc,
Trúng 478 Quảng Nam
269
17-08-20TT Huế: 439,709,
Phú Yên: 121,437
Trượt264
16-08-20Kon Tum: 970,894,
Khánh Hòa: 856,240
Trúng 970 Kon Tum209
15-08-20Đà Nẵng: 127,578,
Quảng Ngãi: 076,100,
Đắc Nông: 730,389
Trượt214
14-08-20Gia Lai: 610,190,
Ninh Thuận: 749,498
Trúng 610 Gia Lai,
Trúng 749 Ninh Thuận
209
13-08-20Bình Định: 854,475,
Quảng Trị: 966,482,
Quảng Bình: 891,142
Trượt180
12-08-20Đà Nẵng: 848,081,
Khánh Hòa: 900,943
Trượt232
11-08-20Đắc Lắc: 290,141,
Quảng Nam: 884,591
Trúng 290 Đắc Lắc,
Trúng 884 Quảng Nam
262
10-08-20TT Huế: 548,425,
Phú Yên: 845,471
Trúng 845 Phú Yên187
09-08-20Kon Tum: 398,315,
Khánh Hòa: 487,280
Trượt254
08-08-20Đà Nẵng: 720,323,
Quảng Ngãi: 520,122,
Đắc Nông: 214,824
Trượt224
07-08-20Gia Lai: 336,481,
Ninh Thuận: 977,195
Trúng 336 Gia Lai263
06-08-20Bình Định: 186,521,
Quảng Trị: 683,067,
Quảng Bình: 686,459
Trúng 686 Quảng Bình207
05-08-20Đà Nẵng: 628,528,
Khánh Hòa: 611,161
Trúng 628 Đà Nẵng,
Trúng 611 Khánh Hòa
156
04-08-20Đắc Lắc: 030,436,
Quảng Nam: 499,534
Trúng 030 Đắc Lắc,
Trúng 499 Quảng Nam
210
03-08-20TT Huế: 024,622,
Phú Yên: 634,565
Trượt232
02-08-20Kon Tum: 061,587,
Khánh Hòa: 591,470
Trúng 061 Kon Tum,
Trúng 591 Khánh Hòa
210
01-08-20Đà Nẵng: 315,986,
Quảng Ngãi: 412,958,
Đắc Nông: 755,608
Trúng 315 Đà Nẵng,
Trúng 412 Quảng Ngãi,
Trúng 755 Đắc Nông
190
31-07-20Gia Lai: 255,067,
Ninh Thuận: 289,187
Trượt204
30-07-20Bình Định: 362,841,
Quảng Trị: 324,221,
Quảng Bình: 195,661
Trúng 362 Bình Định,
Trúng 324 Quảng Trị
206
29-07-20Đà Nẵng: 763,496,
Khánh Hòa: 464,367
Trúng 464 Khánh Hòa277
28-07-20Đắc Lắc: 774,812,
Quảng Nam: 617,602
Trượt213
27-07-20TT Huế: 422,173,
Phú Yên: 621,340
Trúng 422 TT Huế,
Trúng 621 Phú Yên
219
26-07-20Kon Tum: 007,959,
Khánh Hòa: 318,523
Trượt266