Dàn đề 4 số mb chuẩn nhất

Hãy là nhà đầu tư thông thái với các dịch vụ chốt số cao cấp hàng đầu từ chotso.top, cơ hội trúng lớn dành cho tất cả mọi người, mang lại uy tín và đưa bạn đến thành công là nhiệm vụ của chúng tôi, hãy lấy số thường xuyên để có một Kết Quả như bạn mong muốn nhé!

Dàn đề 4 số mb chuẩn nhất: 500.000đ

Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,9%
 Anh em sẽ nhận số từ 08h18h hàng ngày
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ hiện ra
Hỗ trợ thẻ nạp: Viettel,VinaPhone
Tư vấn số chuẩn miền bắc a/e CHÁT với admin nhé!

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
20-10-2082,06,29,80Trượt189
19-10-2099,38,25,34Ăn đề 25152
18-10-2060,75,96,67Trượt150
17-10-2038,69,99,82Ăn đề 69156
16-10-2019,54,98,41Trượt152
15-10-2028,49,15,53Ăn đề 28156
14-10-2059,16,22,01Ăn đề 16161
13-10-2066,95,06,42Ăn đề 66192
12-10-2045,00,65,18Ăn đề 18180
11-10-2091,18,14,94Ăn đề 94188
10-10-2022,53,48,94Ăn đề 48173
09-10-2045,00,38,47Trượt164
08-10-2012,24,26,77Ăn đề 26159
07-10-2055,35,65,89Ăn đề 65193
06-10-2040,83,20,51Trượt158
05-10-2001,37,35,83Trượt163
04-10-2013,84,89,94Ăn đề 89155
03-10-2081,97,06,66Ăn đề 97166
02-10-2089,24,00,27Ăn đề 00157
01-10-2018,59,85,18Ăn đề 18184
30-09-2066,68,23,42Ăn đề 68179
29-09-2098,64,29,23Ăn đề 23188
28-09-2015,14,01,31Ăn đề 31163
27-09-2041,19,46,33Ăn 46189
26-09-2069,83,10,23Ăn đề 69150
25-09-2023,75,27,71Trượt182
24-09-2082,68,62,89Ăn đề 82165
23-09-2011,88,53,07Ăn đề 11150
22-09-2046,92,73,08Trượt186
21-09-2005,57,94,74Ăn đề 57173
20-09-2042,28,25,22Ăn đề 42157
19-09-2004,29,97,89Ăn đề 04151
18-09-2090,92,44,05Ăn đề 90180
17-09-2041,70,36,60Ăn 70167
16-09-2058,86,12,61Trượt163
15-09-2014,91,44,45Trượt166
14-09-2008,89,68,90Ăn đề 89157
13-09-2083,12,02,40Trượt192
12-09-2011,80,90,08Ăn đề 80166
11-09-2029,73,12,13Ăn đề 29174
10-09-2030,99,47,48Trượt173
09-09-2077,27,90,48Trượt164
08-09-2022,20,22,43Ăn đề 22172
07-09-2088,64,01,53Ăn đề 53198
06-09-2059,71,68,98Trượt193
05-09-2068,08,31,59Trượt176
04-09-2008,46,04,80Ăn đề 80185
03-09-2069,08,72,77Trượt157
02-09-2092,94,48,81Ăn đề 48166
01-09-2064,48,72,83Trượt150
31-08-2091,45,65,58Ăn đề 58174
30-08-2053,83,01,24Ăn đề 83177
29-08-2024,63,22,78Trượt197
28-08-2049,13,66,56Trượt156
27-08-2096,36,00,33Ăn đề 96198
26-08-2055,00,25,18Trượt168
25-08-2063,59,73,43Ăn đề 59186
24-08-2096,22,16,58Ăn đề 16164
23-08-2097,05,22,43Trượt151
22-08-2052,42,12,62Trượt159
21-08-2091,62,19,30Trượt199
20-08-2062,45,99,57Trượt190
19-08-2083,57,22,01Ăn đề 01180
18-08-2046,99,70,09Trượt172
17-08-2048,21,11,39Ăn đề 48157
16-08-2076,47,63,68Ăn đề 47187
15-08-2017,35,78,66Trượt177
14-08-2074,96,43,14Ăn 14180
13-08-2009,76,00,53Trượt166
12-08-2052,50,80,09Ăn đề 52160
11-08-2051,62,28,60Ăn đề 28192
10-08-2032,14,28,69Ăn đề 28150
09-08-2070,35,38,55Ăn đề 38199
08-08-2056,10,70,73Trượt154
07-08-2014,30,38,40Ăn đề 14166
06-08-2068,75,93,29Ăn đề 75199
05-08-2084,29,51,26Trượt155
04-08-2017,69,44,85Ăn đề 17196
03-08-2036,43,87,35Ăn đề 36184
02-08-2036,42,77,11Ăn đề 11156
01-08-2039,15,63,12Ăn đề 12161
31-07-2053,64,59,62Ăn đề 62166
30-07-2003,22,08,04Trượt199
29-07-2035,73,17,44Ăn đề 17156
28-07-2010,84,11,63Trượt173
27-07-2049,31,58,57Ăn đề 31182
26-07-2063,70,67,52Trượt155
25-07-2088,73,09,08Ăn đề 08152
24-07-2054,71,38,78Trượt167
23-07-2090,43,12,00Trượt193
22-07-2042,43,22,69Ăn đề 42157
21-07-2078,75,88,48Ăn đề 88187
20-07-2053,35,29,07Ăn đề 29181
19-07-2080,42,52,64Trượt173
18-07-2022,12,86,98Ăn đề 86179
17-07-2094,40,55,99Trượt194
16-07-2027,11,44,46Ăn đề 11192
15-07-2006,02,16,65Ăn đề 02192
14-07-2090,31,89,15Ăn đề 89161
13-07-2056,85,29,44Trượt177
12-07-2040,33,83,90Ăn đề 90176
11-07-2097,19,03,05Trượt150
10-07-2009,69,25,05Ăn đề 69186
09-07-2049,44,85,17Trượt193
08-07-2083,34,56,64Ăn đề 83166
07-07-2075,36,71,01Trượt182
06-07-2045,38,48,08Trượt159
05-07-2046,12,70,18Ăn đề 70164
04-07-2095,34,13,25Trượt183
03-07-2062,81,97,27Ăn đề 27163
02-07-2087,24,92,29Ăn đề 29196
01-07-2051,76,81,34Trượt191
30-06-2031,42,44,98Trượt185
29-06-2032,20,41,67Ăn đề 20192
28-06-2028,51,19,45Ăn đề 51188
27-06-2067,84,36,39Ăn đề 36154
26-06-2015,94,50,16Ăn đề 16160
25-06-2005,43,11,33Trượt198
24-06-2010,97,02,03Ăn đề 10183
23-06-2040,13,90,95Trượt162
22-06-2041,78,70,17Ăn đề 17163
21-06-2087,06,40,94Trượt150
20-06-2009,64,69,54Ăn đề 69161
19-06-2004,36,66,41Trượt158
18-06-2008,40,04,25Trượt160
17-06-2017,24,25,78Ăn đề 17179
16-06-2032,56,77,31Trượt196
15-06-2067,09,45,52Ăn đề 52184
14-06-2012,11,28,74Ăn 74192
13-06-2027,06,18,86Trượt151
12-06-2015,38,03,97Ăn đề 03198
11-06-2057,64,50,23Trượt165
10-06-2005,80,90,30Ăn đề 30181
09-06-2009,13,57,26Trượt176
08-06-2056,89,13,09Trượt165
07-06-2039,07,60,17Ăn 39187
06-06-2030,36,32,59Ăn đề 32155
05-06-2026,13,77,14Ăn đề 13191
04-06-2058,52,55,60Trượt197
03-06-2082,20,00,39Ăn đề 00190
02-06-2091,48,81,22Ăn đề 22175
01-06-2058,39,99,95Trượt156
31-05-2024,83,06,34Ăn đề 34185
30-05-2044,37,85,51Trượt197
29-05-2046,11,54,81Ăn đề 54172
28-05-2091,37,26,13Ăn đề 13178
27-05-2079,13,61,99Ăn đề 61185
26-05-2058,54,54,57Ăn đề 54151
25-05-2080,58,35,52Trượt170
24-05-2064,35,33,79Ăn đề 79186
23-05-2006,58,00,64Trượt172
22-05-2071,13,98,93Ăn đề 98150
21-05-2050,29,72,69Trượt194
20-05-2089,87,65,52Ăn đề 65156
19-05-2028,00,97,66Ăn đề 00169
18-05-2083,38,54,47Ăn đề 54164
17-05-2026,73,58,27Trượt194
16-05-2030,23,97,77Trượt175
15-05-2095,82,57,81Ăn đề 95176
14-05-2016,35,63,15Ăn đề 63190
13-05-2064,95,27,73Ăn đề 95159
12-05-2083,99,39,09Ăn đề 09198
11-05-2043,99,29,75Trượt198
10-05-2056,16,72,86Trượt186
09-05-2070,70,19,08Ăn đề 70161
08-05-2053,33,29,76Trượt152
07-05-2091,55,23,76Trượt173
06-05-2028,21,64,34Trượt198
05-05-2082,25,38,23Trượt191
04-05-2027,34,62,83Ăn đề 62168
03-05-2065,47,43,60Ăn đề 47175
02-05-2044,30,58,12Trượt173
01-05-2060,07,53,66Ăn đề 66188