Dàn lô 8 số mb chuẩn nhất

Ứng dụng công nghệ chốt số Độc Quyền Từ HĐXS kết hợp với phần mềm soi cầu Cao Cấp độc nhất vô nhị chuẩn xác và chắc ăn có 1-0-2, cam kết giúp anh em Trúng to – Thắng lớn ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng khó khăn về kinh tế một cách nhanh nhất.

Dàn lô 8 số mb chuẩn nhất: 500.000đ

–Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,99%
–Anh em sẽ nhận số từ 08h18h hàng ngày
–Sau khi nạp đủ tiền số sẽ hiện ra
–Hỗ trợ thẻ nạp: Viettel,VinaPhone
–Tư vấn số chuẩn miền bắc a/e CHÁT với admin nhé!

8 Con Lô Siêu Víp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-04-21
21-04-2129,28,09,08,91,20,98,93Trượt394
20-04-2122,67,06,99,97,85,62,39Ăn 99382
19-04-2137,98,07,69,80,62,95,10Ăn 80,07,98,37,69382
18-04-2106,89,11,62,27,77,03,58Ăn 89,11,06,77,27,62389
17-04-2134,28,05,80,21,64,00,58Ăn 80,05,28,58,21,00,34,64394
16-04-2115,01,89,96,35,11,83,74Ăn 89396
15-04-2137,65,03,16,34,46,42,36Ăn 42,37,46,16,36,03,34,65391
14-04-2132,11,98,23,38,39,79,42Ăn 38,32,11,23,98,39388
13-04-2153,80,30,56,82,87,52,27Ăn 82,56,52,80,53,30,87392
12-04-2165,45,78,18,09,28,52,63Ăn 45,52357
11-04-2148,29,22,23,21,73,18,45Ăn 22,48,29,21,23390
10-04-2154,77,26,06,27,44,76,53Ăn 76,77,26,44,06,54,27364
09-04-2165,38,71,99,98,30,93,73Ăn 93,71353
08-04-2194,90,07,10,40,96,71,59Ăn 40,07,90,10,94377
07-04-2170,42,00,81,28,75,31,38Ăn 75,28,42,70,00,81346
06-04-2159,74,11,82,45,14,44,43Ăn 59,14,44,74,45,11,82351
05-04-2174,15,95,26,60,91,96,00Ăn 00,74,95,15,60,91,26,96356
04-04-2136,35,04,42,73,33,07,69Ăn 35,42,33,04,73,36330
03-04-2124,93,12,84,25,76,39,21Ăn 25381
02-04-2106,88,81,68,52,82,40,25Ăn 06,82,68,81,88,52370
01-04-2129,82,87,72,98,01,23,32Ăn 01,82,29,87,98,72,23355
31-03-2140,28,65,96,50,03,57,33Ăn 96,28,50,65,40,03377
30-03-2168,19,70,43,14,89,37,55Ăn 55,70,43,37,19,14,68,89340
29-03-2162,99,89,58,12,30,51,67Ăn 62,12,58,99,89397
28-03-2153,89,80,54,63,05,19,11Ăn 89,63,80,05,53,54398
27-03-2154,43,94,10,60,64,27,59Ăn 60,54,94,43,10,64362
26-03-2118,22,09,89,42,94,97,37Ăn 42,22,09,18,89393
25-03-2198,66,44,83,23,94,75,14Trượt355
24-03-2170,34,40,09,61,38,51,59Ăn 38,09,59,40,51,34,70,61349
23-03-2121,63,47,22,16,66,84,28Ăn 63,47,16,84,21,28,66,22332
22-03-2166,68,11,37,44,35,45,06Ăn 44,66,68,11,37360
21-03-2135,82,62,17,39,06,83,78Ăn 39,62,82,35,17361
20-03-2138,20,66,11,51,37,95,46Ăn 38,37,20,11,66,51368
19-03-2189,45,30,43,32,08,80,29Ăn 08,30,45,89,32,43367
18-03-2161,54,49,82,85,13,80,40Ăn 13365
17-03-2194,16,24,66,52,60,27,29Ăn 52,27,94,16,66,60,29,24381
16-03-2125,36,69,98,90,49,78,02Trượt369
15-03-2179,45,29,56,41,39,67,19Ăn 29,67,79,45,39,41,56340
14-03-2160,39,87,04,81,72,94,52Ăn 87,81,39,60,04376
13-03-2120,39,84,22,62,24,79,60Ăn 84,39,20,62,22331
12-03-2129,77,89,22,97,88,58,35Ăn 89,88,97,77,29,22383
11-03-2128,88,14,47,43,07,49,87Ăn 43393
10-03-2194,99,54,95,76,11,17,49Ăn 76,54,99,17,11,94,95346
09-03-2177,75,95,36,70,69,29,06Ăn 36,69,77,70,75,95367
08-03-2136,47,14,46,80,83,70,61Ăn 47,14,36,80,46380
07-03-2155,68,43,14,64,61,47,05Ăn 64,68,61,55,47,43,14331
06-03-2137,46,71,25,42,61,34,07Ăn 34,61,25,46,42,71,37392
05-03-2118,66,86,70,84,52,16,33Ăn 70,66,86,52,18,84349
04-03-2188,33,94,90,10,39,91,45Ăn 33,94,90,10,88364
03-03-2126,08,34,49,74,37,28,03Ăn 74,26341
02-03-2144,69,68,82,54,33,65,77Ăn 69,82,44,54,65,77,68,33335
01-03-2112,83,49,87,66,56,88,97Ăn 87,56,83,66,12,88,49384
28-02-2142,10,77,55,52,35,82,61Ăn 10,82,77,52,55,35,42356
27-02-2167,54,04,91,13,42,77,11Ăn 13,77,04,91,67,54,42335
26-02-2136,04,69,14,21,23,20,09Ăn 36,69,14,21,04383
25-02-2173,97,55,69,11,06,98,31Ăn 55,97,11,31,06,69,98,73348
24-02-2139,32,91,85,09,99,05,57Ăn 91,39,85,09,32364
23-02-2147,20,11,36,38,79,90,70Trượt396
22-02-2108,68,71,16,32,24,89,79Ăn 08,68,24,16,32,71347
21-02-2169,77,24,94,27,82,62,21Ăn 77,24,94,69,27,82336
20-02-2186,06,37,82,58,79,28,00Ăn 37,86,82,58,06374
19-02-2118,36,09,64,85,96,92,54Ăn 18,54,64,85370
18-02-2169,80,03,47,77,46,55,19Ăn 46,77,47,80,69337
17-02-2199,27,58,57,16,52,10,86Ăn 57,99,27,16,58388
16-02-2171,72,03,94,51,30,05,44Ăn 03,44,72,51,94382
15-02-2155,93,41,15,46,88,52,57Ăn 41,93,46,52,55,15,88350
10-02-2112,22,44,34,68,89,48,94Ăn 22,68,12,89,44,34353
09-02-2184,28,55,71,82,12,24,81Ăn 82,84,55,28,71,12381
08-02-2138,89,76,28,80,40,03,68Ăn 89,28,76,80,38346
07-02-2177,93,78,65,35,64,37,97Ăn 64,35,78,65,77,93370
06-02-2103,09,07,87,64,90,06,75Ăn 07,90,03,09,06,64,87338
05-02-2120,25,32,23,73,44,91,13Ăn 20,23,32,25,73,44370
04-02-2195,47,09,36,28,91,52,45Ăn 52,45,91,95399
03-02-2182,87,83,50,12,79,05,58Ăn 83,05,82,79,50,87377
02-02-2147,61,67,51,19,34,64,90Ăn 34,61,47,67,90394
01-02-2116,92,07,38,76,28,27,93Ăn 07,76,38,92,16370
31-01-2134,21,32,11,55,27,74,31Ăn 27,11,55,32,21,34,74368
30-01-2128,26,39,61,13,93,75,69Trượt389
29-01-2121,48,04,69,15,38,88,99Ăn 69,99,04,38,48,88,15,21383
28-01-2122,42,18,10,94,50,30,78Ăn 30,94,78,50,22372
27-01-2186,00,07,20,62,02,45,56Ăn 56,07384
26-01-2142,87,17,32,49,72,75,21Ăn 17,72,42,87,32,75,49399
25-01-2179,05,83,87,98,33,75,14Ăn 79,14,75,83,87,98,33,05349
24-01-2164,42,53,49,35,02,54,17Ăn 42,53,35,49,64361
23-01-2133,18,07,22,94,25,79,03Ăn 07,33,18,94,22392
22-01-2164,57,82,67,40,72,90,36Ăn 64,82,57,40,67382
21-01-2166,55,59,80,40,52,87,24Ăn 55,87,40,80,52,24,59,66394
20-01-2140,99,61,81,05,68,75,78Ăn 40,81,75,61,99,05,68377
19-01-2179,51,29,34,56,07,40,64Ăn 56343
18-01-2120,49,59,21,17,35,84,90Ăn 49,84,20,17,35,21,59378
17-01-2164,95,12,63,02,91,11,20Ăn 95,64,11,63,91,12,02332
16-01-2192,16,49,34,68,38,08,06Ăn 16,38,68,08,92,34,49365
15-01-2128,58,48,42,97,13,60,65Ăn 97,48,60,42,28,13,58336
14-01-2182,42,10,08,09,70,29,94Ăn 10,08,70,09,82,42385
13-01-2135,09,69,88,76,78,11,44Ăn 69,76,09,78,88,35376
12-01-2123,27,94,88,71,63,52,28Ăn 63,71341
11-01-2144,35,89,60,20,07,93,90Ăn 07,89,20,44,60,35399
10-01-2136,46,29,72,54,14,47,74Ăn 46,72,36,47,14,54,74,29354
09-01-2175,24,88,20,91,63,74,95Ăn 88,74,95364
08-01-2145,41,55,19,17,58,35,21Trượt351
07-01-2157,44,81,45,84,30,19,29Ăn 45,81,44,57,84337
06-01-2140,47,19,81,08,27,80,34Ăn 47,80,81,19,27,40,08356
05-01-2114,68,09,47,88,15,53,27Ăn 47,68,14,88,09393
04-01-2169,88,49,42,39,53,89,67Ăn 88,39336
03-01-2124,59,97,87,31,44,20,13Ăn 24,87,97,31,59338
02-01-2167,68,57,86,95,44,40,75Ăn 86,95,67,57,68397
01-01-2127,87,79,71,54,43,29,01Ăn 87366