ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Hãy đến với chúng tôi để tận hưởng niềm vui Chiến Thắng của việc đánh bại nhà cái, Đừng Soi cầu theo cách lạc hậu thiếu chính xác rủi ro luôn rình rập bạn bất kỳ lúc nào.

PHÍ XEM SỐ: 300,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn 1OO% cam kết lãi lớn!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-04-21
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
141
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trượt256
19-04-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
237
18-04-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Kon Tum225
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
142
16-04-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt94
15-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
90
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
170
13-04-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
113
12-04-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trượt225
11-04-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa172
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
170
09-04-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trượt185
08-04-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
202
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
72
06-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trượt94
05-04-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
98
04-04-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
207
03-04-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trượt173
02-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
104
01-04-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
172
31-03-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
141
30-03-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trượt154
29-03-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
182
28-03-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
185
27-03-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
90
26-03-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
204
25-03-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trượt179
24-03-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa118
23-03-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
188
22-03-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trượt197
21-03-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
143
20-03-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
199
19-03-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai116
18-03-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Bình Định171
17-03-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
124
16-03-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
172
15-03-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 TT Huế108
14-03-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt192
13-03-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
128
12-03-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
157
11-03-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trượt80
10-03-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Đà Nẵng191
09-03-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
218
08-03-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Phú Yên141
07-03-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trượt130
06-03-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
123
05-03-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
155
04-03-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị
206
03-03-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trượt35
02-03-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc106
01-03-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
170
28-02-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa190
27-02-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trượt168
26-02-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
93
25-02-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
272
24-02-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
140
23-02-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trượt108
22-02-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Phú Yên142
21-02-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Kon Tum253
20-02-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trượt81
19-02-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
221
18-02-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị
120
17-02-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
156
16-02-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Đắc Lắc206
15-02-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Phú Yên57
11-02-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
247
10-02-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
152
09-02-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Quảng Nam239
08-02-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt146
07-02-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
134
06-02-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
198
05-02-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
81
04-02-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trượt72
03-02-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Đà Nẵng78
02-02-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 8 Quảng Nam
243
01-02-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
135
31-01-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt148
30-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi
127
29-01-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
132
28-01-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
178
27-01-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trượt4
26-01-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam42
25-01-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
173
24-01-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
196
23-01-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trượt185
22-01-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trượt135