Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Hãy là nhà đầu tư thông thái với các dịch vụ chốt số cao cấp hàng đầu từ chotso.top, cơ hội trúng lớn dành cho tất cả mọi người, mang lại uy tín và đưa bạn đến thành công là nhiệm vụ của chúng tôi, hãy lấy số thường xuyên để có một Kết Quả như bạn mong muốn nhé!

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 400.000đ

Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,9%
 Anh em sẽ nhận số từ 08h18h hàng ngày
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ hiện ra
Hỗ trợ thẻ nạp: Viettel,VinaPhone
Tư vấn số chuẩn miền bắc a/e CHÁT với admin nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
20-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7299
19-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5198
18-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt186
17-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề191
16-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8262
15-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2159
14-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6187
13-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6261
12-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1167
11-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề57
10-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề66
09-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 177
08-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề180
07-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5153
06-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 682
05-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt257
04-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8196
03-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 955
02-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0256
01-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề155
30-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8295
29-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2289
28-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 164
27-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt60
26-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 980
25-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt153
24-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8172
23-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề196
22-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt260
21-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7296
20-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề55
19-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0262
18-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9198
17-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt159
16-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2296
15-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt282
14-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8278
13-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6289
12-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0150
11-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 953
10-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 253
09-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt175
08-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 295
07-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 357
06-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9159
05-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt277
04-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8189
03-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt185
02-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8157
01-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt157
31-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8291
30-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8287
29-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt292
28-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8288
27-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề191
26-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8272
25-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5172
24-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 684
23-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 485
22-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt179
21-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề252
20-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 890
19-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề296
18-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3291
17-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8177
16-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 785
15-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt90
14-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề270
13-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt279
12-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5257
11-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8178
10-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2272
09-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3153
08-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8288
07-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1276
06-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5297
05-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9257
04-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề65
03-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 388
02-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1192
01-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề81
31-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề85
30-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6256
29-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1281
28-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2280
27-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3169
26-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt160
25-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8298
24-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9152
23-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2157
22-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4182
21-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt183
20-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9152
19-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 372
18-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 690
17-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt272
16-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1155
15-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 294
14-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt63
13-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt62
12-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9269
11-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6270
10-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 672
09-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 189
08-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 872
07-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt293
06-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0268
05-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7180
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7173
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 298
02-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9257
01-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt95
30-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề175
29-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt279
28-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5288
27-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề279
26-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1187
25-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt178
24-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0170
23-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 693
22-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt98
21-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt97
20-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 957
19-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3264
18-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt175
17-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 753
16-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6166
15-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2182
14-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 799
13-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt274
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0270
11-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 393
10-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề158
09-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7184
08-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 666
07-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt152
06-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3156
05-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1183
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7299
03-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0268
02-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề256
01-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt277
31-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 397
30-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề152
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5166
28-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt299
27-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề152
26-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4195
25-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt153
24-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt275
23-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9267
22-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9296
21-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt73
20-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5252
19-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề257
18-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4292
17-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt192
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 458
15-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 592
14-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 365
13-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề76
12-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề150
11-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt180
10-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5186
09-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7178
08-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 455
07-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2182
06-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6292
05-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt168
04-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 669
03-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4169
02-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2170
01-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề64