GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Giải 8 luôn là lựa chọn hàng đầu cho các anh em chơi Xổ Số. Dù bạn đánh lơn hoặc đánh nhỏ đừng bỏ qua cầu này. Những cơ hội Trúng lớn chúng tôi luôn ưu tiên Đặc Biệt cho bạn.

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn 1OO% cam kết lãi lớn!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
20-10-20Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 19
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
287
19-10-20TT Huế: 71,
Phú Yên: 54
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
215
18-10-20Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 46
Trượt211
17-10-20Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
202
16-10-20Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 50
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
165
15-10-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 75,
Quảng Bình: 41
Trúng Quảng Trị207
14-10-20Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 24
Trượt205
13-10-20Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 71
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
183
12-10-20TT Huế: 98,
Phú Yên: 17
Trúng Phú Yên206
11-10-20Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 05
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
274
10-10-20Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 53
Trúng Đà Nẵng244
09-10-20Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
203
08-10-20Bình Định: 43,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
194
07-10-20Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
203
06-10-20Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 10
Trượt170
05-10-20TT Huế: 62,
Phú Yên: 18
Trúng TT Huế190
04-10-20Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
209
03-10-20Đà Nẵng: 33,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
211
02-10-20Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
211
01-10-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 84
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
211
30-09-20Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 59
Trượt222
29-09-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
266
28-09-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
204
27-09-20Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 10
Trượt234
26-09-20Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
209
25-09-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
134
24-09-20Bình Định: 93,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 74
Trượt200
23-09-20Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
188
22-09-20Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 92
Trúng Đắc Lắc215
21-09-20TT Huế: 91,
Phú Yên: 95
Trượt111
20-09-20Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 82
Trượt223
19-09-20Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
223
18-09-20Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 49
Trượt155
17-09-20Bình Định: 96,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 76
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
211
16-09-20Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng147
15-09-20Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 09
Trượt183
14-09-20TT Huế: 08,
Phú Yên: 32
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
178
13-09-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 28
Trúng Khánh Hòa206
12-09-20Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 10
Trượt185
11-09-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 71
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
272
10-09-20Bình Định: 47,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 00
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
197
09-09-20Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 20
Trượt191
08-09-20Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
268
07-09-20TT Huế: 54,
Phú Yên: 38
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
149
06-09-20Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 20
Trúng Khánh Hòa250
05-09-20Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 99,
Đắc Nông: 28
Trúng Quảng Ngãi163
04-09-20Gia Lai: 26,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
165
03-09-20Bình Định: 25,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 82
Trượt243
02-09-20Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
191
01-09-20Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 18
Trượt255
31-08-20TT Huế: 28,
Phú Yên: 08
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
215
30-08-20Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 14
Trúng Kon Tum202
29-08-20Đà Nẵng: 35,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 12
Trúng Đà Nẵng200
28-08-20Gia Lai: 48,
Ninh Thuận: 54
Trượt174
27-08-20Bình Định: 31,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 23
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
191
26-08-20Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 31
Trượt206
25-08-20Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 08
Trượt120
24-08-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 74
Trượt239
23-08-20Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 08
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
185
22-08-20Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 24
Trượt190
21-08-20Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 70
Trúng Ninh Thuận200
20-08-20Bình Định: 72,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 45
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
159
19-08-20Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 09
Trượt254
18-08-20Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 33
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
199
17-08-20TT Huế: 67,
Phú Yên: 87
Trúng TT Huế180
16-08-20Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 06
Trượt222
15-08-20Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 90
Trượt182
14-08-20Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
212
13-08-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 35,
Quảng Bình: 33
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
167
12-08-20Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 43
Trượt187
11-08-20Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 72
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
206
10-08-20TT Huế: 46,
Phú Yên: 10
Trượt278
09-08-20Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum138
08-08-20Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 76
Trúng Đà Nẵng225
07-08-20Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
207
06-08-20Bình Định: 34,
Quảng Trị: 53,
Quảng Bình: 50
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
214
05-08-20Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
179
04-08-20Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc156
03-08-20TT Huế: 47,
Phú Yên: 68
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
111
02-08-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 55
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
197
01-08-20Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
271
31-07-20Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 79
Trúng Gia Lai235
30-07-20Bình Định: 16,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 11
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
176
29-07-20Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 35
Trượt219
28-07-20Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
27-07-20TT Huế: 76,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
209
26-07-20Kon Tum: 02,
Khánh Hòa: 59
Trượt167