GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Giải 8 luôn là lựa chọn hàng đầu cho các anh em chơi Xổ Số. Dù bạn đánh lơn hoặc đánh nhỏ đừng bỏ qua cầu này. Những cơ hội Trúng lớn chúng tôi luôn ưu tiên Đặc Biệt cho bạn.

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn 1OO% cam kết lãi lớn!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-04-21
21-04-21Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
236
20-04-21Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 16
Trượt199
19-04-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
139
18-04-21Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
234
17-04-21Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
247
16-04-21Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 40
Trượt205
15-04-21Bình Định: 76,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 42
Trượt211
14-04-21Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
195
13-04-21Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
233
12-04-21TT Huế: 14,
Phú Yên: 74
Trượt193
11-04-21Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
191
10-04-21Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
247
09-04-21Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 06
Trượt280
08-04-21Bình Định: 23,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 20
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
188
07-04-21Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
145
06-04-21Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 79
Trượt249
05-04-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 47
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
192
04-04-21Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 25
Trúng Kon Tum151
03-04-21Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 84
Trượt148
02-04-21Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 60
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
173
01-04-21Bình Định: 46,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 61
Trúng Quảng Bình160
31-03-21Đà Nẵng: 19,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
208
30-03-21Đắc Lắc: 98,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc242
29-03-21TT Huế: 78,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế163
28-03-21Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum253
27-03-21Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
212
26-03-21Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
263
25-03-21Bình Định: 39,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định255
24-03-21Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 40
Trúng Khánh Hòa244
23-03-21Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc214
22-03-21TT Huế: 85,
Phú Yên: 91
Trượt157
21-03-21Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
265
20-03-21Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
130
19-03-21Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
138
18-03-21Bình Định: 01,
Quảng Trị: 14,
Quảng Bình: 02
Trượt150
17-03-21Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 91
Trúng Khánh Hòa216
16-03-21Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 79
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
213
15-03-21TT Huế: 61,
Phú Yên: 12
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
209
14-03-21Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 75
Trượt176
13-03-21Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 28
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
278
12-03-21Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 90
Trúng Gia Lai190
11-03-21Bình Định: 16,
Quảng Trị: 45,
Quảng Bình: 87
Trượt233
10-03-21Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
245
09-03-21Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 60
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
256
08-03-21TT Huế: 79,
Phú Yên: 40
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
214
07-03-21Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 88
Trượt200
06-03-21Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
227
05-03-21Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 56
Trượt160
04-03-21Bình Định: 03,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 37
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
198
03-03-21Đà Nẵng: 19,
Khánh Hòa: 72
Trượt197
02-03-21Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 77
Trượt186
01-03-21TT Huế: 61,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế110
28-02-21Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 38
Trúng Khánh Hòa177
27-02-21Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 76
Trượt157
26-02-21Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 87
Trúng Ninh Thuận216
25-02-21Bình Định: 57,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
175
24-02-21Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
157
23-02-21Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 77
Trượt222
22-02-21TT Huế: 27,
Phú Yên: 92
Trúng Phú Yên165
21-02-21Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 02
Trúng Kon Tum183
20-02-21Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 47
Trượt249
19-02-21Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
201
18-02-21Bình Định: 94,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 40
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
139
17-02-21Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 36
Trúng Khánh Hòa154
16-02-21Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 10
Trượt214
15-02-21TT Huế: 04,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
11-02-21Bình Định: 60,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 62
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
236
10-02-21Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 87
Trượt244
09-02-21Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 57
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
161
08-02-21TT Huế: 04,
Phú Yên: 36
Trượt186
07-02-21Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 51
Trượt241
06-02-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 21
Trúng Quảng Ngãi196
05-02-21Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 00
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
222
04-02-21Bình Định: 57,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 94
Trượt246
03-02-21Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
177
02-02-21Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 30
Trúng Quảng Nam273
01-02-21TT Huế: 77,
Phú Yên: 98
Trượt162
31-01-21Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 44
Trượt200
30-01-21Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
225
29-01-21Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
266
28-01-21Bình Định: 22,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 02
Trúng Quảng Trị192
27-01-21Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 99
Trượt183
26-01-21Đắc Lắc: 48,
Quảng Nam: 61
Trúng Quảng Nam247
25-01-21TT Huế: 78,
Phú Yên: 42
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
280
24-01-21Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 47
Trúng Kon Tum273
23-01-21Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 52
Trượt196
22-01-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 22
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
258