LÔ BA SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bạn được lựa chọn cách chơi, được đánh những con số mình thích nhưng đánh toàn thua bạn đang dần cạn vốn? Cầu lô siêu đẹp của chúng tôi sẽ giúp bạn có cơ hội lấy lại những gì đã mất!

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn 1OO% cam kết lãi lớn!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
20-10-20Đắc Lắc: 980,
Quảng Nam: 223
Trúng Đắc Lắc217
19-10-20TT Huế: 933,
Phú Yên: 210
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
221
18-10-20Kon Tum: 432,
Khánh Hòa: 822
Trượt127
17-10-20Đà Nẵng: 322,
Quảng Ngãi: 954,
Đắc Nông: 040
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
179
16-10-20Gia Lai: 455,
Ninh Thuận: 312
Trúng Ninh Thuận204
15-10-20Bình Định: 630,
Quảng Trị: 717,
Quảng Bình: 601
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
305
14-10-20Đà Nẵng: 182,
Khánh Hòa: 962
Trượt137
13-10-20Đắc Lắc: 978,
Quảng Nam: 064
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
129
12-10-20TT Huế: 379,
Phú Yên: 789
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
11-10-20Kon Tum: 961,
Khánh Hòa: 869
Trúng Kon Tum203
10-10-20Đà Nẵng: 166,
Quảng Ngãi: 720,
Đắc Nông: 276
Trượt285
09-10-20Gia Lai: 278,
Ninh Thuận: 533
Trượt313
08-10-20Bình Định: 931,
Quảng Trị: 384,
Quảng Bình: 316
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
286
07-10-20Đà Nẵng: 955,
Khánh Hòa: 285
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
386
06-10-20Đắc Lắc: 444,
Quảng Nam: 658
Trúng Quảng Nam276
05-10-20TT Huế: 986,
Phú Yên: 589
Trượt322
04-10-20Kon Tum: 551,
Khánh Hòa: 819
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
193
03-10-20Đà Nẵng: 857,
Quảng Ngãi: 973,
Đắc Nông: 179
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
175
02-10-20Gia Lai: 212,
Ninh Thuận: 176
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
319
01-10-20Bình Định: 293,
Quảng Trị: 834,
Quảng Bình: 562
Trúng Bình Định249
30-09-20Đà Nẵng: 038,
Khánh Hòa: 481
Trượt229
29-09-20Đắc Lắc: 683,
Quảng Nam: 857
Trúng Quảng Nam222
28-09-20TT Huế: 893,
Phú Yên: 408
Trúng Phú Yên227
27-09-20Kon Tum: 587,
Khánh Hòa: 701
Trượt168
26-09-20Đà Nẵng: 092,
Quảng Ngãi: 145,
Đắc Nông: 339
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
170
25-09-20Gia Lai: 109,
Ninh Thuận: 968
Trúng Ninh Thuận361
24-09-20Bình Định: 231,
Quảng Trị: 584,
Quảng Bình: 232
Trượt272
23-09-20Đà Nẵng: 280,
Khánh Hòa: 716
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
267
22-09-20Đắc Lắc: 988,
Quảng Nam: 073
Trượt273
21-09-20TT Huế: 299,
Phú Yên: 077
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
290
20-09-20Kon Tum: 244,
Khánh Hòa: 678
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
320
19-09-20Đà Nẵng: 973,
Quảng Ngãi: 376,
Đắc Nông: 080
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
251
18-09-20Gia Lai: 732,
Ninh Thuận: 251
Trượt194
17-09-20Bình Định: 051,
Quảng Trị: 163,
Quảng Bình: 969
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
285
16-09-20Đà Nẵng: 011,
Khánh Hòa: 656
Trúng Đà Nẵng264
15-09-20Đắc Lắc: 130,
Quảng Nam: 707
Trúng Quảng Nam272
14-09-20TT Huế: 723,
Phú Yên: 932
Trúng Phú Yên314
13-09-20Kon Tum: 539,
Khánh Hòa: 732
Trúng Khánh Hòa201
12-09-20Đà Nẵng: 507,
Quảng Ngãi: 539,
Đắc Nông: 673
Trượt348
11-09-20Gia Lai: 392,
Ninh Thuận: 430
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
274
10-09-20Bình Định: 068,
Quảng Trị: 777,
Quảng Bình: 598
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
225
09-09-20Đà Nẵng: 294,
Khánh Hòa: 073
Trượt255
08-09-20Đắc Lắc: 116,
Quảng Nam: 040
Trúng Đắc Lắc175
07-09-20TT Huế: 129,
Phú Yên: 597
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
200
06-09-20Kon Tum: 145,
Khánh Hòa: 127
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
229
05-09-20Đà Nẵng: 899,
Quảng Ngãi: 756,
Đắc Nông: 078
Trượt272
04-09-20Gia Lai: 914,
Ninh Thuận: 701
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
217
03-09-20Bình Định: 480,
Quảng Trị: 229,
Quảng Bình: 729
Trượt323
02-09-20Đà Nẵng: 532,
Khánh Hòa: 281
Trúng Khánh Hòa237
01-09-20Đắc Lắc: 448,
Quảng Nam: 982
Trượt233
31-08-20TT Huế: 187,
Phú Yên: 410
Trúng TT Huế222
30-08-20Kon Tum: 374,
Khánh Hòa: 004
Trúng Khánh Hòa205
29-08-20Đà Nẵng: 119,
Quảng Ngãi: 863,
Đắc Nông: 499
Trúng Đắc Nông247
28-08-20Gia Lai: 757,
Ninh Thuận: 473
Trúng Gia Lai278
27-08-20Bình Định: 826,
Quảng Trị: 288,
Quảng Bình: 531
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
200
26-08-20Đà Nẵng: 736,
Khánh Hòa: 090
Trúng Khánh Hòa252
25-08-20Đắc Lắc: 754,
Quảng Nam: 001
Trượt184
24-08-20TT Huế: 457,
Phú Yên: 145
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
201
23-08-20Kon Tum: 127,
Khánh Hòa: 556
Trúng Kon Tum250
22-08-20Đà Nẵng: 834,
Quảng Ngãi: 235,
Đắc Nông: 108
Trượt224
21-08-20Gia Lai: 177,
Ninh Thuận: 654
Trúng Gia Lai220
20-08-20Bình Định: 876,
Quảng Trị: 016,
Quảng Bình: 913
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
239
19-08-20Đà Nẵng: 306,
Khánh Hòa: 688
Trúng Khánh Hòa276
18-08-20Đắc Lắc: 140,
Quảng Nam: 349
Trúng Đắc Lắc209
17-08-20TT Huế: 367,
Phú Yên: 305
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
307
16-08-20Kon Tum: 554,
Khánh Hòa: 867
Trúng Kon Tum279
15-08-20Đà Nẵng: 490,
Quảng Ngãi: 902,
Đắc Nông: 105
Trượt155
14-08-20Gia Lai: 315,
Ninh Thuận: 059
Trúng Gia Lai305
13-08-20Bình Định: 858,
Quảng Trị: 543,
Quảng Bình: 987
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
356
12-08-20Đà Nẵng: 056,
Khánh Hòa: 914
Trượt256
11-08-20Đắc Lắc: 290,
Quảng Nam: 701
Trúng Đắc Lắc290
10-08-20TT Huế: 637,
Phú Yên: 081
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
191
09-08-20Kon Tum: 528,
Khánh Hòa: 700
Trúng Kon Tum226
08-08-20Đà Nẵng: 588,
Quảng Ngãi: 559,
Đắc Nông: 280
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
163
07-08-20Gia Lai: 704,
Ninh Thuận: 238
Trúng Ninh Thuận247
06-08-20Bình Định: 360,
Quảng Trị: 689,
Quảng Bình: 746
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
238
05-08-20Đà Nẵng: 478,
Khánh Hòa: 164
Trúng Khánh Hòa191
04-08-20Đắc Lắc: 370,
Quảng Nam: 360
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
387
03-08-20TT Huế: 977,
Phú Yên: 864
Trượt237
02-08-20Kon Tum: 434,
Khánh Hòa: 445
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
261
01-08-20Đà Nẵng: 931,
Quảng Ngãi: 604,
Đắc Nông: 698
Trúng Đắc Nông234
31-07-20Gia Lai: 093,
Ninh Thuận: 326
Trúng Gia Lai294
30-07-20Bình Định: 542,
Quảng Trị: 529,
Quảng Bình: 562
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
280
29-07-20Đà Nẵng: 701,
Khánh Hòa: 555
Trượt244
28-07-20Đắc Lắc: 267,
Quảng Nam: 849
Trượt288
27-07-20TT Huế: 256,
Phú Yên: 880
Trúng TT Huế214
26-07-20Kon Tum: 593,
Khánh Hòa: 373
Trượt274