LÔ BA SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bạn được lựa chọn cách chơi, được đánh những con số mình thích nhưng đánh toàn thua bạn đang dần cạn vốn? Cầu lô siêu đẹp của chúng tôi sẽ giúp bạn có cơ hội lấy lại những gì đã mất!

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn 1OO% cam kết lãi lớn!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-04-21
21-04-21Đà Nẵng: 178,
Khánh Hòa: 926
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
352
20-04-21Đắc Lắc: 195,
Quảng Nam: 817
Trượt302
19-04-21TT Huế: 353,
Phú Yên: 276
Trúng Phú Yên216
18-04-21Kon Tum: 691,
Khánh Hòa: 194
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
215
17-04-21Đà Nẵng: 184,
Quảng Ngãi: 660,
Đắc Nông: 835
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
240
16-04-21Gia Lai: 780,
Ninh Thuận: 092
Trượt172
15-04-21Bình Định: 943,
Quảng Trị: 724,
Quảng Bình: 392
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
237
14-04-21Đà Nẵng: 087,
Khánh Hòa: 545
Trúng Khánh Hòa288
13-04-21Đắc Lắc: 285,
Quảng Nam: 400
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
259
12-04-21TT Huế: 125,
Phú Yên: 849
Trượt169
11-04-21Kon Tum: 289,
Khánh Hòa: 669
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
269
10-04-21Đà Nẵng: 129,
Quảng Ngãi: 072,
Đắc Nông: 472
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
251
09-04-21Gia Lai: 120,
Ninh Thuận: 256
Trượt266
08-04-21Bình Định: 468,
Quảng Trị: 554,
Quảng Bình: 308
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
162
07-04-21Đà Nẵng: 732,
Khánh Hòa: 947
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
06-04-21Đắc Lắc: 639,
Quảng Nam: 255
Trượt224
05-04-21TT Huế: 040,
Phú Yên: 171
Trúng TT Huế277
04-04-21Kon Tum: 186,
Khánh Hòa: 801
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
249
03-04-21Đà Nẵng: 165,
Quảng Ngãi: 671,
Đắc Nông: 797
Trượt212
02-04-21Gia Lai: 184,
Ninh Thuận: 328
Trúng Ninh Thuận289
01-04-21Bình Định: 082,
Quảng Trị: 169,
Quảng Bình: 474
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
300
31-03-21Đà Nẵng: 932,
Khánh Hòa: 637
Trúng Đà Nẵng240
30-03-21Đắc Lắc: 124,
Quảng Nam: 950
Trượt143
29-03-21TT Huế: 021,
Phú Yên: 005
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
365
28-03-21Kon Tum: 489,
Khánh Hòa: 290
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
161
27-03-21Đà Nẵng: 686,
Quảng Ngãi: 112,
Đắc Nông: 106
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
276
26-03-21Gia Lai: 401,
Ninh Thuận: 081
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
179
25-03-21Bình Định: 272,
Quảng Trị: 996,
Quảng Bình: 639
Trượt270
24-03-21Đà Nẵng: 299,
Khánh Hòa: 161
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
312
23-03-21Đắc Lắc: 863,
Quảng Nam: 175
Trúng Đắc Lắc118
22-03-21TT Huế: 505,
Phú Yên: 703
Trượt265
21-03-21Kon Tum: 300,
Khánh Hòa: 626
Trúng Khánh Hòa243
20-03-21Đà Nẵng: 269,
Quảng Ngãi: 117,
Đắc Nông: 656
Trúng Quảng Ngãi245
19-03-21Gia Lai: 450,
Ninh Thuận: 403
Trúng Ninh Thuận174
18-03-21Bình Định: 092,
Quảng Trị: 095,
Quảng Bình: 263
Trượt326
17-03-21Đà Nẵng: 598,
Khánh Hòa: 709
Trượt134
16-03-21Đắc Lắc: 443,
Quảng Nam: 789
Trúng Đắc Lắc324
15-03-21TT Huế: 454,
Phú Yên: 416
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
217
14-03-21Kon Tum: 457,
Khánh Hòa: 817
Trượt266
13-03-21Đà Nẵng: 936,
Quảng Ngãi: 025,
Đắc Nông: 456
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
234
12-03-21Gia Lai: 585,
Ninh Thuận: 879
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
308
11-03-21Bình Định: 473,
Quảng Trị: 058,
Quảng Bình: 046
Trượt286
10-03-21Đà Nẵng: 601,
Khánh Hòa: 514
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
242
09-03-21Đắc Lắc: 762,
Quảng Nam: 513
Trượt234
08-03-21TT Huế: 739,
Phú Yên: 256
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
184
07-03-21Kon Tum: 789,
Khánh Hòa: 245
Trượt340
06-03-21Đà Nẵng: 164,
Quảng Ngãi: 502,
Đắc Nông: 681
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
243
05-03-21Ninh Thuận: 811,
Gia Lai: 741
Trượt353
04-03-21Bình Định: 498,
Quảng Trị: 300,
Quảng Bình: 022
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
223
03-03-21Đà Nẵng: 781,
Khánh Hòa: 452
Trượt109
02-03-21Đắc Lắc: 504,
Quảng Nam: 510
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
265
01-03-21TT Huế: 572,
Phú Yên: 109
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
370
28-02-21Kon Tum: 245,
Khánh Hòa: 252
Trúng Khánh Hòa378
27-02-21Đà Nẵng: 626,
Quảng Ngãi: 895,
Đắc Nông: 892
Trượt307
26-02-21Gia Lai: 239,
Ninh Thuận: 041
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
216
25-02-21Bình Định: 141,
Quảng Trị: 261,
Quảng Bình: 083
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
24-02-21Đà Nẵng: 171,
Khánh Hòa: 322
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
250
23-02-21Đắc Lắc: 583,
Quảng Nam: 563
Trượt279
22-02-21TT Huế: 058,
Phú Yên: 583
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
220
21-02-21Kon Tum: 454,
Khánh Hòa: 066
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
390
20-02-21Đà Nẵng: 534,
Quảng Ngãi: 759,
Đắc Nông: 324
Trúng Đà Nẵng219
19-02-21Gia Lai: 761,
Ninh Thuận: 938
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
297
18-02-21Bình Định: 109,
Quảng Trị: 931,
Quảng Bình: 655
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
208
17-02-21Đà Nẵng: 484,
Khánh Hòa: 445
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
211
16-02-21Đắc Lắc: 328,
Quảng Nam: 288
Trượt249
15-02-21TT Huế: 146,
Phú Yên: 018
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
291
11-02-21Bình Định: 668,
Quảng Trị: 853,
Quảng Bình: 872
Trượt241
10-02-21Đà Nẵng: 177,
Khánh Hòa: 287
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
195
09-02-21Đắc Lắc: 732,
Quảng Nam: 242
Trúng Quảng Nam321
08-02-21TT Huế: 553,
Phú Yên: 646
Trượt340
07-02-21Kon Tum: 918,
Khánh Hòa: 071
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
244
06-02-21Đà Nẵng: 404,
Quảng Ngãi: 865,
Đắc Nông: 007
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
283
05-02-21Gia Lai: 369,
Ninh Thuận: 122
Trúng Gia Lai225
04-02-21Bình Định: 021,
Quảng Trị: 139,
Quảng Bình: 864
Trượt390
03-02-21Đà Nẵng: 627,
Khánh Hòa: 841
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
282
02-02-21Đắc Lắc: 075,
Quảng Nam: 573
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
264
01-02-21TT Huế: 569,
Phú Yên: 772
Trúng Phú Yên325
31-01-21Kon Tum: 497,
Khánh Hòa: 017
Trượt226
30-01-21Đà Nẵng: 560,
Quảng Ngãi: 859,
Đắc Nông: 654
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
236
29-01-21Gia Lai: 992,
Ninh Thuận: 240
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
367
28-01-21Bình Định: 438,
Quảng Trị: 936,
Quảng Bình: 168
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
309
27-01-21Đà Nẵng: 029,
Khánh Hòa: 170
Trượt305
26-01-21Đắc Lắc: 569,
Quảng Nam: 641
Trúng Đắc Lắc162
25-01-21TT Huế: 134,
Phú Yên: 011
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
318
24-01-21Kon Tum: 526,
Khánh Hòa: 750
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
279
23-01-21Đà Nẵng: 802,
Quảng Ngãi: 994,
Đắc Nông: 577
Trượt218
22-01-21Gia Lai: 676,
Ninh Thuận: 534
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244