SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Kiên trì cái gì cũng có..Đừng nản trí vì 1 – 2 ngày gãy cầu, Cơ hội phát tài trao tay bạn. Đánh hoặc không do bạn quyết định.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

⇒ Chốt số chuẩn 1OO% cam kết lãi lớn!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-20
20-10-20Đắc Lắc: 62,80,
Quảng Nam: 84,81
Ăn lô 62,80 Đắc Lắc,
Ăn lô 84 Quảng Nam
253
19-10-20TT Huế: 86,08,
Phú Yên: 54,05
Ăn lô 86,08 TT Huế,
Ăn lô 54 Phú Yên
338
18-10-20Kon Tum: 04,32,
Khánh Hòa: 20,89
Trượt254
17-10-20Đà Nẵng: 38,40,
Quảng Ngãi: 98,27,
Đắc Nông: 15,02
Ăn lô 38,40 Đà Nẵng,
Ăn lô 98 Quảng Ngãi,
Ăn lô 15 Đắc Nông
175
16-10-20Gia Lai: 35,48,
Ninh Thuận: 30,90
Ăn lô 90 Ninh Thuận140
15-10-20Bình Định: 03,88,
Quảng Trị: 95,29,
Quảng Bình: 76,39
Ăn lô 03 Bình Định,
Ăn lô 95 Quảng Trị,
Ăn lô 76,39 Quảng Bình
293
14-10-20Đà Nẵng: 88,45,
Khánh Hòa: 44,33
Trượt300
13-10-20Đắc Lắc: 34,09,
Quảng Nam: 61,68
Ăn lô 09,34 Đắc Lắc,
Ăn lô 68 Quảng Nam
248
12-10-20TT Huế: 38,44,
Phú Yên: 51,91
Ăn lô 38 TT Huế,
Ăn lô 51 Phú Yên
329
11-10-20Kon Tum: 50,97,
Khánh Hòa: 18,86
Ăn lô 50,97 Kon Tum,
Ăn lô 18 Khánh Hòa
228
10-10-20Đà Nẵng: 98,45,
Quảng Ngãi: 19,20,
Đắc Nông: 43,97
Ăn lô 98 Đà Nẵng314
09-10-20Gia Lai: 64,95,
Ninh Thuận: 54,62
Ăn lô 64 Gia Lai,
Ăn lô 54 Ninh Thuận
233
08-10-20Bình Định: 21,33,
Quảng Trị: 86,59,
Quảng Bình: 70,33
Ăn lô 33 Bình Định,
Ăn lô 86 Quảng Trị,
Ăn lô 33,70 Quảng Bình
321
07-10-20Đà Nẵng: 17,99,
Khánh Hòa: 88,44
Ăn lô 17 Đà Nẵng,
Ăn lô 88 Khánh Hòa
239
06-10-20Đắc Lắc: 63,50,
Quảng Nam: 50,51
Ăn lô 50 Đắc Lắc227
05-10-20TT Huế: 08,32,
Phú Yên: 25,44
Ăn lô 08 TT Huế,
Ăn lô 44 Phú Yên
304
04-10-20Kon Tum: 35,75,
Khánh Hòa: 92,17
Ăn lô 92 Khánh Hòa354
03-10-20Đà Nẵng: 25,70,
Quảng Ngãi: 51,42,
Đắc Nông: 62,77
Ăn lô 70,25 Đà Nẵng,
Ăn lô 77 Đắc Nông
277
02-10-20Gia Lai: 18,21,
Ninh Thuận: 39,44
Ăn lô 21 Gia Lai,
Ăn lô 39,44 Ninh Thuận
252
01-10-20Bình Định: 29,22,
Quảng Trị: 05,59,
Quảng Bình: 40,48
Ăn lô 29 Bình Định,
Ăn lô 05 Quảng Trị,
Ăn lô 40 Quảng Bình
239
30-09-20Đà Nẵng: 25,29,
Khánh Hòa: 81,91
Ăn lô 25 Đà Nẵng,
Ăn lô 81 Khánh Hòa
269
29-09-20Đắc Lắc: 35,14,
Quảng Nam: 23,31
Ăn lô 35 Đắc Lắc,
Ăn lô 31 Quảng Nam
302
28-09-20TT Huế: 34,24,
Phú Yên: 00,88
Ăn lô 34 TT Huế,
Ăn lô 88 Phú Yên
301
27-09-20Kon Tum: 57,74,
Khánh Hòa: 47,10
Ăn lô 47,10 Khánh Hòa287
26-09-20Đà Nẵng: 56,28,
Quảng Ngãi: 58,67,
Đắc Nông: 17,66
Ăn lô 58 Quảng Ngãi263
25-09-20Gia Lai: 88,20,
Ninh Thuận: 48,70
Ăn lô 20,88 Gia Lai,
Ăn lô 70 Ninh Thuận
173
24-09-20Bình Định: 02,34,
Quảng Trị: 08,87,
Quảng Bình: 21,51
Ăn lô 08 Quảng Trị,
Ăn lô 51 Quảng Bình
254
23-09-20Đà Nẵng: 65,32,
Khánh Hòa: 04,42
Ăn lô 65 Đà Nẵng,
Ăn lô 04,42 Khánh Hòa
278
22-09-20Đắc Lắc: 50,58,
Quảng Nam: 48,03
Ăn lô 58,50 Đắc Lắc,
Ăn lô 03 Quảng Nam
300
21-09-20TT Huế: 51,99,
Phú Yên: 42,31
Ăn lô 51,99 TT Huế,
Ăn lô 31 Phú Yên
154
20-09-20Kon Tum: 75,43,
Khánh Hòa: 65,41
Ăn lô 75 Kon Tum184
19-09-20Đà Nẵng: 52,00,
Quảng Ngãi: 23,21,
Đắc Nông: 76,15
Ăn lô 52 Đà Nẵng,
Ăn lô 21 Quảng Ngãi,
Ăn lô 15,76 Đắc Nông
246
18-09-20Gia Lai: 23,06,
Ninh Thuận: 39,22
Ăn lô 22 Ninh Thuận141
17-09-20Bình Định: 40,46,
Quảng Trị: 04,77,
Quảng Bình: 31,46
Ăn lô 46,40 Bình Định,
Ăn lô 31,46 Quảng Bình
296
16-09-20Đà Nẵng: 88,59,
Khánh Hòa: 34,08
Ăn lô 88 Đà Nẵng289
15-09-20Đắc Lắc: 32,96,
Quảng Nam: 44,32
Trượt240
14-09-20TT Huế: 32,08,
Phú Yên: 97,25
Ăn lô 08,32 TT Huế,
Ăn lô 97,25 Phú Yên
209
13-09-20Kon Tum: 93,79,
Khánh Hòa: 60,15
Ăn lô 15 Khánh Hòa234
12-09-20Đà Nẵng: 14,91,
Quảng Ngãi: 56,30,
Đắc Nông: 44,73
Trượt247
11-09-20Gia Lai: 34,31,
Ninh Thuận: 18,85
Ăn lô 31 Gia Lai,
Ăn lô 18 Ninh Thuận
162
10-09-20Bình Định: 17,19,
Quảng Trị: 00,67,
Quảng Bình: 68,76
Trượt193
09-09-20Đà Nẵng: 02,26,
Khánh Hòa: 28,88
Trượt197
08-09-20Đắc Lắc: 60,76,
Quảng Nam: 51,72
Ăn lô 60 Đắc Lắc,
Ăn lô 51 Quảng Nam
235
07-09-20TT Huế: 49,69,
Phú Yên: 71,74
Ăn lô 71 Phú Yên290
06-09-20Kon Tum: 12,17,
Khánh Hòa: 02,60
Ăn lô 12 Kon Tum241
05-09-20Đà Nẵng: 61,46,
Quảng Ngãi: 11,63,
Đắc Nông: 88,23
Ăn lô 46 Đà Nẵng254
04-09-20Gia Lai: 38,20,
Ninh Thuận: 11,94
Ăn lô 38 Gia Lai,
Ăn lô 11,94 Ninh Thuận
191
03-09-20Bình Định: 01,09,
Quảng Trị: 25,71,
Quảng Bình: 00,94
Trượt278
02-09-20Đà Nẵng: 65,39,
Khánh Hòa: 35,38
Ăn lô 35,38 Khánh Hòa339
01-09-20Đắc Lắc: 10,42,
Quảng Nam: 18,09
Ăn lô 10 Đắc Lắc334
31-08-20TT Huế: 70,91,
Phú Yên: 08,43
Ăn lô 70,91 TT Huế,
Ăn lô 08,43 Phú Yên
384
30-08-20Kon Tum: 41,81,
Khánh Hòa: 09,25
Ăn lô 41,81 Kon Tum,
Ăn lô 25,09 Khánh Hòa
227
29-08-20Đà Nẵng: 25,08,
Quảng Ngãi: 85,49,
Đắc Nông: 38,72
Ăn lô 85,49 Quảng Ngãi,
Ăn lô 38 Đắc Nông
320
28-08-20Gia Lai: 92,88,
Ninh Thuận: 85,36
Ăn lô 92 Gia Lai242
27-08-20Bình Định: 23,82,
Quảng Trị: 64,15,
Quảng Bình: 45,62
Ăn lô 64 Quảng Trị,
Ăn lô 45 Quảng Bình
236
26-08-20Đà Nẵng: 71,90,
Khánh Hòa: 55,39
Ăn lô 39 Khánh Hòa242
25-08-20Đắc Lắc: 98,43,
Quảng Nam: 61,44
Ăn lô 61 Quảng Nam232
24-08-20TT Huế: 21,29,
Phú Yên: 76,64
Ăn lô 21 TT Huế,
Ăn lô 76 Phú Yên
199
23-08-20Kon Tum: 39,73,
Khánh Hòa: 54,44
Trượt368
22-08-20Đà Nẵng: 18,64,
Quảng Ngãi: 89,49,
Đắc Nông: 78,94
Ăn lô 18,64 Đà Nẵng,
Ăn lô 89 Quảng Ngãi,
Ăn lô 78 Đắc Nông
228
21-08-20Gia Lai: 39,59,
Ninh Thuận: 95,26
Ăn lô 26,95 Ninh Thuận166
20-08-20Bình Định: 70,29,
Quảng Trị: 80,40,
Quảng Bình: 28,48
Ăn lô 70 Bình Định,
Ăn lô 40,80 Quảng Trị,
Ăn lô 28 Quảng Bình
245
19-08-20Đà Nẵng: 23,82,
Khánh Hòa: 37,87
Trượt354
18-08-20Đắc Lắc: 38,67,
Quảng Nam: 49,25
Ăn lô 38 Đắc Lắc,
Ăn lô 25,49 Quảng Nam
265
17-08-20TT Huế: 10,17,
Phú Yên: 12,10
Ăn lô 10 TT Huế,
Ăn lô 12,10 Phú Yên
166
16-08-20Kon Tum: 69,52,
Khánh Hòa: 75,24
Trượt234
15-08-20Đà Nẵng: 28,67,
Quảng Ngãi: 77,88,
Đắc Nông: 02,34
Ăn lô 28 Đà Nẵng352
14-08-20Gia Lai: 74,51,
Ninh Thuận: 63,52
Ăn lô 74 Gia Lai,
Ăn lô 52 Ninh Thuận
237
13-08-20Bình Định: 76,20,
Quảng Trị: 95,44,
Quảng Bình: 05,99
Ăn lô 76 Bình Định,
Ăn lô 44,95 Quảng Trị,
Ăn lô 99,05 Quảng Bình
274
12-08-20Đà Nẵng: 43,84,
Khánh Hòa: 71,74
Ăn lô 71 Khánh Hòa250
11-08-20Đắc Lắc: 84,34,
Quảng Nam: 72,16
Ăn lô 72,16 Quảng Nam249
10-08-20TT Huế: 89,03,
Phú Yên: 81,51
Ăn lô 03,89 TT Huế,
Ăn lô 51,81 Phú Yên
258
09-08-20Kon Tum: 89,16,
Khánh Hòa: 78,52
Trượt318
08-08-20Đà Nẵng: 74,14,
Quảng Ngãi: 17,28,
Đắc Nông: 75,55
Ăn lô 14 Đà Nẵng,
Ăn lô 17 Quảng Ngãi
214
07-08-20Gia Lai: 57,31,
Ninh Thuận: 70,43
Ăn lô 57 Gia Lai,
Ăn lô 70,43 Ninh Thuận
344
06-08-20Bình Định: 20,03,
Quảng Trị: 43,03,
Quảng Bình: 21,71
Ăn lô 20 Bình Định,
Ăn lô 21 Quảng Bình
260
05-08-20Đà Nẵng: 26,28,
Khánh Hòa: 12,91
Ăn lô 26,28 Đà Nẵng335
04-08-20Đắc Lắc: 27,01,
Quảng Nam: 74,42
Ăn lô 27 Đắc Lắc,
Ăn lô 42 Quảng Nam
211
03-08-20TT Huế: 54,68,
Phú Yên: 79,94
Ăn lô 54 TT Huế,
Ăn lô 94,79 Phú Yên
304
02-08-20Kon Tum: 84,67,
Khánh Hòa: 98,97
Ăn lô 84 Kon Tum251
01-08-20Đà Nẵng: 35,08,
Quảng Ngãi: 61,42,
Đắc Nông: 57,38
Ăn lô 61,42 Quảng Ngãi,
Ăn lô 57 Đắc Nông
169
31-07-20Gia Lai: 18,46,
Ninh Thuận: 31,39
Ăn lô 46,18 Gia Lai,
Ăn lô 39,31 Ninh Thuận
369
30-07-20Bình Định: 65,40,
Quảng Trị: 70,27,
Quảng Bình: 77,23
Ăn lô 40,65 Bình Định,
Ăn lô 27 Quảng Trị,
Ăn lô 77 Quảng Bình
233
29-07-20Đà Nẵng: 58,76,
Khánh Hòa: 55,62
Ăn lô 58 Đà Nẵng174
28-07-20Đắc Lắc: 60,67,
Quảng Nam: 94,52
Ăn lô 94,52 Quảng Nam347
27-07-20TT Huế: 81,51,
Phú Yên: 07,11
Ăn lô 51 TT Huế,
Ăn lô 11,07 Phú Yên
326
26-07-20Kon Tum: 08,12,
Khánh Hòa: 12,34
Trượt379